Nasze realizacje

Budownictwo wielorodzinne

BUDYNEK DEMONSTRATORA TECHNOLOGII PERŁA – BROWARY LUBELSKIE S.A.

Przedmiotem realizacji jest kompleksowa budowa budynku Demonstratora Technologii wraz z urządzeniami i instalacjami produkcyjnymi na terenie istniejącego Zakładu Produkcyjnego – PERŁA – Browary Lubelskie S.A. przy ul. Kunickiego 106 w Lublinie. Jest to pięciosegmentowy obiekt składający się z części produkcyjno-magazynowej i administracyjno-laboratoryjno-socjalnej, którego bryła oparta jest na rzucie nieregularnego wielokąta. Powierzchnia użytkowa wewnętrzna wynosi 8844,52 m2. Wykończenie budynku zaprojektowane zostało jako połączenie elewacji z dyli szklanych, płyt kompozytowych, fasady strukturalnej i półstrukturalnej oraz systemu BSO.

Inwestorem przedsięwzięcia jest PERŁA – BROWARY LUBELSKIE S.A.

Inwestor:
PERŁA – BROWARY LUBELSKIE S.A.

PU: 8844,52 m2

Ilość kondygnacji nadziemnych: 1/4

Ilość kondygnacji podziemnych: 1

Powierzchnia zabudowy: 3544,00 m2

Kubatura brutto: 54 217,00 m3